tadi

tadi
h/s gambles / plays cards
Recording(s)
Sample Sentences
nomëk she nwi o tadi - i am gonna go gamble for awhile
ngi o tadi - i did go gamble
nde ndo tadi - i am trying to gamble
gwi o tadi né - are you gonna go gamble?
ggi o tadi né - did you go gamble?
gde tadi né - are you gambling?
1131824376