shkemot

shkemot
bag / purse
Recording(s)
Sample Sentences
nshonyam shkëmot – my purse
mkëdé shkëmot – black bag (old sash bag) [made with basswood fibers any color]
gwi gawyikadan né i shkëmot – are you gonna do quill work on that bag?
bébisyakadémget i shkëmot – that bag had beadwork on it