pen

pen
potato
Recording(s)
Sample Sentences
ngi gbashma o pen - i cooked a potato
ngi mwa o pen
penik miné zawthisésen nwi gbatonen – I will cook potatoes & carrots
nwi bnëgkwënak gi penik – I will peel those potatoes
nwi o kteganak penik mdamnêk mine kothésêk – I will go plant potatoes corns & beans
903358202