e’démen

e’démen
strawberry
Recording(s)
Sample Sentences
o pkëbdon ni e'démenen – you go pick those strawberries!
e'démenen ngi pkëbdonen - i picked strawberries
Additional Media

e'démen literally means heart berry