mdamen

mdamen
corn
Recording(s)
Sample Sentences
mdamnêk ndë mwak – I am eating corn
mdamnêk nwi gbashmak – I will cook corn
mdamnêk nwi o pkëbnak – I will go pick corn
wika nė gdë mwak gi mdamnêk – have you eaten corn before?
nzhikpwak gi mdamnêk – I dont like the taste of them corns
mnomathigwêk gi mdamnêk – the corn is growing good